Inschrijfformulier

Belangrijke telefoonnummers die wij van ZSC Patria willen weten:

TOESTEMMINGSVERKLARING
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en Facebook plaatsen. Met dit formulier vragen wij uw toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Ik geef ZSC Patria toestemming voor de hieronder aangestreepte gegevensverwerkingen:

Mijn  toestemming geldt alleen voor de hierboven aangestreepte redenen met ja. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt ZSC Patria mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

LET OP: in geval ondergetekende op moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder/ verzorger of wettelijk vertegenwoordiger ondertekend te worden.